Fă cadou 
un copăcel
Daruiește-ți ziua de naștere
logo-plantam-fapte-bune@2x

Poziția PFBRo față de OUG nr. 13 / 2017

Din 31 ianuarie 2017 România se află sub presiunea unor modificări legislative cu impact major asupra funcționării uneia din cele trei puteri ale statului: justiția.

Prin OUG nr. 13 / 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

  • ajutorul acordat pentru a îngreuna cercetări penale, execuții ale unor pedepse sau măsuri privative de libertate,
  • abuzul în serviciu
  • emiterea de acte normative cu prejudicii aduse statului român

pot rămâne nepedepsite!

 

Ca inițiativă cu misiunea să creștem și să protejăm păduri, reprezentată legal de către Asociația EcoAssist din București (organizație înființată încă din 2008 cu misiunea de a mobiliza cetățenii în acțiuni de protejare și îmbunătățire a mediului înconjurător)

Iată interpretarea noastră a prevederilor din OUG nr. 13 / 2017 față de care ne manifestăm dezacordul. Considerăm că intrarea în vigoare a prevederilor articolului I din această ordonanță ar anula misiunea și esența nostră ca inițitivă cu scop în protejarea mediului înconjurător, în special a pădurilor.

Articolul I din OUG nr. 13 / 2017,

cel care ar putea intra în vigoare în data de 10 februarie 2017, are impact negativ inclusiv asupra mediului înconjurător.

Alin (1) din art. I modifică în următorul fel Codul Penal: „Favorizarea săvârșită de un membru al familiei sau afin pănă la gradul II nu se pedepsește.”

Articolul din Codul Penal care se modifică prin acest aliniat este cel privind favorizarea făptuitorului: „Ajutorul dat făptuitorului în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor într-o cauză penală, tragerii la răspundere penală, executării unei pedepse sau măsuri privative de libertate se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani, sau cu amendă.”

Dacă această prevedere ar intra în vigoare, ajutorul acordat de anumite persoane în obstrucționarea justiției nu s-ar mai pedepsi. Lucru care ar însemna lăsarea în libertate nu doar a celor care împiedică realizarea justiției, dar chiar și a celor care încalcă legile (și primesc ajutor să nu fie trași la răspundere).

Cu alte cuvinte, dacă în prezent, dintre toți cei care sunt acuzați de tăieri ilegale de pădure, oricare dintre acești făptași înrudiți cu o persoană care îi ajută în obstrucționarea cercetării penale, tragerii la răspundere, executării pedepsei ar putea să nu fie trași la răspundere, atât făptașii cât și cei care îi favorizează pe aceștia.

Ca organizație înființată pentru protecția mediului, ca inițiativă cu misiunea să creștem și să protejăm pădurile, considerăm că toți cei care comit ilegalități, cât și cei care îi favorizează în acest proces, trebuie să fie pedepsiți conform legii. Aceasta este o funcționare normală a statului de drept. Noi ca organizație și ca inițiativă națională de împădurire nu putem proteja pădurile dacă legile în sine oferă cadrul pentru încălcarea oricăror dispoziții legale.

Alin (3) din art. I aduce două modificări Codului penal în ceea ce privește abuzul în serviciu:

Prima: „Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, cu stiinta, indeplineste un act prin incalcarea unor dispozitii exprese dintr-o lege, o ordonanta sau o ordonanta de urgenta a Guvernului sau nu indeplineste un act prevazut de dispozitiile exprese dintr-o lege, o ordonanta sau o ordonanta de urgenta a Guvernului si prin aceasta cauzeaza o paguba materiala mai mare de 200.000 lei ori o vatamare grava, certa si efectiva a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice, astfel cum sunt prevazute si garantate de legile in vigoare, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.”

Cu alte cuvinte, orice act sau faptă a unui angajat al unui Ocol Silvic public, Direcții Silvice, Administrație de arie protejată, membru al Consiliului științific al unei arii protejate (înființate și cu regulament de funcționare stabilite conform legii), care ar încălca prevederile unor legi precum:

  • Legea nr. 46 / 2008 Codul Silvic
  • Legea nr. 49/2011 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
  • Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
  • Legea acvaculturii si pescuitului 24.04.2014
  • Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului din mediul înconjurător
  • Legea 211/2011 privind regimul deseurilor
  • Legea minelor nr. 85/2003

(lista cu legislație ar putea continua până la epuizarea tuturor legilor, ordinelor de ministru, hotărârilor de guvern cu aplicație în domeniul protecției mediului)

dar acest fapt nu ar produce o pagubă mai mare de 200.000 RON, ar putea conform acestui aliniat să nu fie pedepsită.

Stabilirea unui prag al pagubelor materiale ca urmare a abuzurilor în serviciu considerăm că reprezintă încălcarea statului de drept.

Atunci când legile crează cadrul pentru realizarea abuzului în serviciu (prin stabilirea unei limite sub care nu se pedepsește), aplicarea în domeniul silvic ar rezulta în decimarea treptată a pădurilor și a valorilor naturale de conservare!

Dacă această prevedere a OUG nr. 13 / 2017 ar intra în vigoare, ar deveni ineficiente și invalide toate eforturile organizațiilor de protecția mediului care semnalează și duc în instanță abuzurile asupra resursei naturale strategice pe care pădurile o reprezintă.

A doua modificare a aliniatului (3) este că „Dispozitiile alin. (1) si (2) nu se aplica in cazul emiterii, aprobarii sau adoptarii actelor normative."

Cu alte cuvinte, dacă un funcționar public emite sau aprobă acte normative care aduc prejudicii, indiferent că aceseta sunt sub sau peste 200.000 RON (iar prejudiciile aplicării unei legi defectuoase se vor cumula la nivel național la valori mult mai mari), acel funcționar nu va fi sancționat. Deci se creează cadrul prin care vom crea legi care permit abuzurile!

Acest lucru ar însemna practic crearea cadrului legal în care s-ar prăda un stat de toate resursele și capacitățile sale de dezvoltare.

Efectele negative ale acestei OUG nr. 13 / 2017 nu ar fi doar în domeniul protecției mediului și resurselor naturale, ci s-ar duce în orice alte domenii: artă, cultură, tezaur național, mediul de afaceri, educație, sănătate, sport, comerț interior și exterior, transporturi, furnizarea de utilități publice. Aceste prevederi pot aduce România în pragul haosului, falimentului, eșecului ca stat.

 

Ca societate civilă, ca cetățeni ai României, nu dorim să vedem prăbușirea statului nostru și compromiterea viitorului nostru.

Codul penal în forma dinaintea emiterii OUG nr. 13 / 2017 conține prevederi care merită îmbunătățite pentru a asigura o bună înfăptuire a justiției și pentru a reducere considerabil încălcările normelor în vigoare.

Din această perspectivă, ca reprezentanți ai societății civile, susținem modificarea acestei legi prin dialog social și prin urmărirea procedurii uzuale de modificare a legilor organice. În același timp considerăm că prevederile OUG nr. 13 / 2017 nu întăresc puterea justiției, ci, din contră, o diminuează. Considerăm că prevederile OUG nr. 13 / 2017 nu întăresc intrumentele de menținere a statului de drept, ci, din contră, le reduc.

Facem apel la conștiința oricărui român care a plantat vreodată un puiet pe un teren public, oricărui om care a mers vreodată la o acțiune de curățenie a unei păduri, ape, arii protejate, la o acțiune de marcare de trasee turistice, oricine a sprijinit vreodată o cauză care protejează resursele naturale ale României sau oricine a făcut un gest pentru dezvoltarea societății românești, să înțeleagă riscurile acestei ordonanțe pentru viitorul României.

Noi, ca inițiativă de împădurire pe bază de voluntariat și totodată ca ONG de protecția mediului, nu putem trece cu vederea aceste fapte.

Ne dorim un viitor sănătos, armonios și propice dezvoltării noastre, a mediului în care tărim și a celor care ne vor urma.

Ne manifestăm opoziția vis-a-vis de prevederile OUG nr. 13 / 2017 și solicităm anularea acesteia.

magnifiercrosschevron-down