Fă cadou 
un copăcel
Daruiește-ți ziua de naștere
logo-plantam-fapte-bune@2x

Plantația din Argeș

colaj vizita tigveni

Recent am vizitat plantația noastră din Tigveni - jud. Argeș. Alături de colegul nostru Mihai Enescu, inginer silvic și voluntar dedicat cauzelor sociale, vă prezentăm situația muncii noastre și a naturii totodată.

Aspecte de ordin edafic şi climatic privind parcela de 3.40 ha

Solul din cuprinsul parcelei ese de tip luvosol, ceea ce înseamnă că prezintă un orizont Bt (B argic), cu o textură luto-argiloasă. Parţial, acolo unde apa din precipitaţii stagnează la suprafaţa solului neotericdesign  (cu precădere în zona inferioară) ori apa din pânza freatică stagnează în orizonturile solului pentru o perioadă îndelungată, pe profilul solului se identifică suborizonturile gleice şi gleizate. Consecinţa directă a acestor fenomene o reprezintă regimul deficitar de aerisire al solului, care coroborat cu alte proprietăţi ale luvosolului (orizont organic superficial dezvoltat) generează soluri cu fertilitate scăzută pentru tipul fundamental de pădure caracteristic zonei respective (păduri de amestec de foioase, în care cvercineele -gorunul și stejarul- deţin ponderea majoritară).

Conform descrierilor din proiectul tehnic de împădurire (date despre elementele de geologie, geomorfologie, hidrologie şi condiţii climatice), soluţia tehnică de împădurire (corect aleasă conform normelor silvice) a presupus asocierea (cu precădere în biogrupe) a speciilor de cvercinee (gorun şi stejar pedunculat) cu frasinul. Frasinul a fost introdus preponderent în zona inferioară a parcelei (acolo unde apa stagnează), iar cvercineele (gorunul și stejarul) în zona mediană şi zona superioară, acolo unde condiţiile edafice sunt evident diferite, însă pretabile Ralph Lauren Outlet UK pentru aceste specii.

Situaţia plantaţiei la 21 mai 2014

Procentul de prindere este de aproximativ 85-90%. Prin urmare, în viitoarea epocă de plantare, s-ar preta o completare. Trebuie ţinut însă cont că o apreciere corectă a gradului de prindere se realizează toamna, la sfârşitul lunii septembrie-începutul lunii octombrie, după ce puieţii au trecut cu bine sau nu peste vara capricioasă, preconizată a fi cu deficit de precipitaţii, mai ales în lunile iulie-august. De-a lungul verii se pot înregistra temperaturi ridicate (mai ales pe parcela în cauză, ţinând cont că expoziţia este sudică, însorită), perioade secetoase, care coroborate cu solul cu fertilitate scăzută pot conduce la moartea multor puieţi. De asemenea, pot interveni şi alţi factori care pot duce la moartea puieţilor, cum ar fi păşunatul – am identificat urme de copite şi excremente pe parcelă.

Recomandări

În zilele următoare, se impune realizarea unei operaţii de descopleşire a puieţilor. Recomandat este ca iarba tăiată să se aşeze pe rândurile de puieţi (operaţiune numită mulcire) pentru a întârzia apariţia altora noi, pe de-o parte şi pentru a menţine un grad de umiditate acceptabil în zona superioară a solului, pe de altă parte. De-a lungul verii, în funcţie de precipitaţiile care se vor înregistra şi de viteza de creştere a ierburilor, ar trebuie să se mai efectueze una-două lucrări de îngrijire. La finalul perioadei de vegetaţie, început de octombrie, ar trebui realizată o evaluare a gradului de prindere din care să rezulte necesarul de puieţi pentru completare.

 

magnifiercrosschevron-down